Species | ACCEPTED

Anemone nemorosa L.

Sp. Pl.: 541. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Ranunculanae Red: Ranunculales Familija: Ranunculaceae Juss. Tribus: Anemoneae DC. Rod: Anemone L.

Taksonomski izvor: Raab-Straube, E. von, Hand, R., Hörandl, E. & Nardi, E. (2014+): Ranunculaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1000272

Takson u EURO+MED: Anemone nemorosa L.

EUNIS ime taksona: Anemone nemorosa L.

GBIF ID: 3033263

Anemone nemorosa L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Anemonoides nemorosa (L.) Holub
PODACI O NALAZIMA (ukupno 338)

Nepublikovanih nalaza: 28

Publikovanih nalaza: 310


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089859, Lokalitet: Vranica, desna obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091392, Lokalitet: Vranica, Garevina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091438, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090339, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090109, Lokalitet: Vranica, između Sivke i Osoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090051, Lokalitet: Vranica, iznad Sivke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089884, Lokalitet: Vranica, iznadBara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089303, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090912, Lokalitet: Vranica, Korita, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091277, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089346, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088501, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089791, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088886, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088770, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088429, Lokalitet: Vranica, Vrtače,


Beus, V.. 1986. Fitocenoze bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni. Disertacija, Šum. fak. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063812, Lokalitet: Duboštica, GJ Tribija-Duboštica, odjel 127, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063797, Lokalitet: Duboštica, GJ Tribija-Duboštica, odjel 128, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063721, Lokalitet: Duboštica, GJ Tribija-Duboštica, odjel 186, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064573, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 30-31, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064537, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 31, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064608, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 33-11, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064773, Lokalitet: GJ Gostović, odjel 127, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064485, Lokalitet: GJ Gostović, odjel 206, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064507, Lokalitet: GJ Gostović, odjel 206, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064741, Lokalitet: GJ Gostović, odjel 217, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064715, Lokalitet: GJ Krivaja, odjel 61/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064682, Lokalitet: GJ Krivaja, odjel 61/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064649, Lokalitet: GJ Tribija-Duboštica, odjel 180, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064424, Lokalitet: GJ Tribija-Duboštica, odjel 180, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063699, Lokalitet: Karaula, GJ D.Stupčanica, odjel 27, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063649, Lokalitet: Romanovac, GJ Gostović, odjel 85, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063746, Lokalitet: Sajavica, GJ Gostović, odjel 85,


Bucalo et al.. 2006. mogućnost izdvajanja zaštićenog područja Klekovača-Lom. Maga projekt

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059392, Lokalitet: Bjeljacki do, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059741, Lokalitet: Kod Kraljevih livada, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059664, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059618, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059531, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059159, Lokalitet: Sibovita draga,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020082, Lokalitet: iznad Reljića (59/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020430, Lokalitet: iznad Skakića (odjel 58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086242, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088308, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087850, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088384, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088351, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087756, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087712, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087683, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087655, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087592, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087570, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087523, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087412, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087368, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087210, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087155, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087090, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087051, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086073, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086040, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085994, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085955, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085877, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088173, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088082, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088046, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088008, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087977, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087911, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086752, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087451, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086695, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086638, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086591, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086535, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086481, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086428, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086373, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087488, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086166, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086130, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086966, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086912, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086868, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086804, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087624, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080804, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080710, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080608, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080401, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080359, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080308, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080179, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080943, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080909, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079992, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079903, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080071, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080037, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083649, Lokalitet: Jadovnik, Crijemušnjak (III/56), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083890, Lokalitet: Jadovnik, kod kote 1558 (III/64), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083552, Lokalitet: Jadovnik, pod Tisovom kosom (odj. I/74b), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083598, Lokalitet: Jadovnik, Tisova kosa (I/90a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020122, Lokalitet: Kraljeva draga (59/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019836, Lokalitet: nad rijekom Unac, zapadno od Mrđa (32a, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019919, Lokalitet: pod Komcem (41a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019989, Lokalitet: pod Šajinovcem - iznad Popovića (2h), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019572, Lokalitet: Runjevica (odjel 46), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020737, Lokalitet: sliv Drobnjaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020808, Lokalitet: sliv Drobnjaka,


Dizdarević, M., Lakušić, R., Grgić, P., Pavlović, B., Redžić, S. 1989. Refugialni i reliktni karakter nekih vrsta biljaka i životinja u kanjonskim životnim zajednicama. Elaborat, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097336, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097260, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097275, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097317, Lokalitet: Galica,


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026139, Lokalitet: Lukavica u Šibošnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096079, Lokalitet: Majevica,


Fukarek P.. 1979. Šumske zajednice područja "Igman - Bjelašnica". Mscr.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021931, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022065, Lokalitet: Spram Kasatića,


Fukarek, P.. 1964. Fitocenološka istraživanja Igmana. Institut šumarstva u Sarajevu.134 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095670, Lokalitet: Igman, iznad Brezovače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095629, Lokalitet: Igman, Trešnjevo brdo,


Glišić, Mv.. 1976. Šumska vegetacija ŠPP Grmeč Petrovac, elaborat. Institut za šumarstvo, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084587, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084562, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084541, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084515, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084467, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084448, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085436, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 100/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085464, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 104/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085486, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 105/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085514, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 105/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085541, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 107, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085571, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 21, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085595, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 22/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085619, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 23, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085665, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 23, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085646, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 24, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085685, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 44, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085733, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 49-66/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084374, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 51, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084400, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 56/1-56/2-63, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085763, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 59/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084613, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 64, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084641, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 65, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084670, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 66/2 (67), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084701, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 67, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084730, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 68, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085208, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 69, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085237, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 70, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085266, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 81/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085321, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 82, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085349, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 92/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085375, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 94, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085849, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 99, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085294, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 122, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084764, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 32, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084791, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 35-36, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084816, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 39(38), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084840, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 41, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084870, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 42, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084894, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 47, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084922, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 49, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084952, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 52(51), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084985, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 55, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085009, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 58, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085037, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 62, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085063, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 64, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085094, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 82, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085123, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 85, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085152, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 92, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079486, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 100/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079818, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 104/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079791, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 42/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079186, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 60, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079212, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 61, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079332, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 84, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079356, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 88 (81/2), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079383, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 89, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078662, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 103, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078686, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 109, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078715, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 113, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079302, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 119, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078744, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 127, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078767, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 136-138-141, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078788, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 143, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079512, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 152, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079619, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 158-159-160-161, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078819, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 166, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079695, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 174, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079766, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 180 (179-180-182), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078988, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 68/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079043, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 74, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079076, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 76 (77), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079100, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 79/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079127, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 80 (72), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079157, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 88, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079848, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 99,


Günther Beck-Mannagetta, Lerchenau, 1909: Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka II(5). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, vol. 21(1): 135-165. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011821, Lokalitet: Hercegovina, Čvrsnica pl., u predalpinskim šumama, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011822, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011823, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011811, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011788, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011815, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011783, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011820, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011784, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011808,