Species | ACCEPTED

Carex flacca Schreb.

Spic. Fl. Lips.: App. 178. 1771
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Lilianae Red: Poales Familija: Cyperaceae Juss. Rod: Carex L.

Taksonomski izvor: Jiménez-Mejías, P. & Luceño, M. (2011): Cyperaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1000798

Takson u EURO+MED: Carex flacca Schreb.

EUNIS ime taksona: Carex flacca Schreb.

GBIF ID: 2727938

Carex flacca Schreb. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
PODACI O NALAZIMA (ukupno 79)

Nepublikovanih nalaza: 37

Publikovanih nalaza: 42


Bucalo et al.. 2006. mogućnost izdvajanja zaštićenog područja Klekovača-Lom. Maga projekt

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10060639, Lokalitet: Mala paljika,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020568, Lokalitet: iznad Isjeka (42/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020624, Lokalitet: iznad Isjeka (58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020505, Lokalitet: iznad Kralja (61/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020676, Lokalitet: iznad Reljića (58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086597, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086486, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086432, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086251, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086175, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086871, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086976, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086811, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080817, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080719, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080619, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086541, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086078, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086918, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088311, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086644, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086703, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088270, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087297, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087219, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087160, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087100, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086044, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085997, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085961, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085884, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087938, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086135, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020132, Lokalitet: Kraljeva draga (59/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020814, Lokalitet: sliv Drobnjaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020865, Lokalitet: sliv Visućice, pod Orlovim vrhom (62c), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020892, Lokalitet: sliv Visućice, pod Velikim vrhom, (56b),


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035749, Lokalitet: Lepenica, Berberuša, iznad sela Vodovoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035581, Lokalitet: Lepenica, kod sela Han-Ivice,


Stefanović, V.. 1968. Fitocenoza cera (Orno-Quercetum cerris ass. n.) i njeno biljnogeografsko mjesto u vegetaciji zapadne Bosne i šireg područja Dinarida. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu 7: 219-227

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022761, Lokalitet: Bravski Vaganac odjel 6, GJ Klekovača-Drinić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022643, Lokalitet: GJ Klekovača-Drinić, odjel 109, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022828, Lokalitet: Ježevac odjel 104,