Species | ACCEPTED

Carpinus betulus L.

Sp. Pl.: 998. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Fagales Engl. Familija: Corylaceae Mirb. Rod: Carpinus L.

Taksonomski izvor: Uotila, P. (2009): Corylaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1000864

Takson u EURO+MED: Carpinus betulus L.

EUNIS ime taksona: Carpinus betulus L.

GBIF ID: 2875818

Carpinus betulus L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Carpinus caucasica Grossh.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 210)

Nepublikovanih nalaza: 51

Publikovanih nalaza: 159


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090979, Lokalitet: Vranica, Donja Bistrica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091425, Lokalitet: Vranica, Garevina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091468, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091263, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091503, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089558, Lokalitet: Vranica, iznad Male ploče, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091034, Lokalitet: Vranica, Kaćuni-Fojnica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090943, Lokalitet: Vranica, Korita, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091012, Lokalitet: Vranica, Poštarica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091189, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091301, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090802, Lokalitet: Vranica, prema Kačunima, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090840, Lokalitet: Vranica, prema Kačunima, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090874, Lokalitet: Vranica, Voljevac,


Beus, V.. 1986. Fitocenoze bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni. Disertacija, Šum. fak. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063914, Lokalitet: Duboštica, GJ Tribija-Duboštica, odjel 140, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063741, Lokalitet: Duboštica, GJ Tribija-Duboštica, odjel 186, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063957, Lokalitet: Mašica, GJ Gostović, odjel 192,


Dizdarević, M., Lakušić, R., Grgić, P., Pavlović, B., Redžić, S. 1989. Refugialni i reliktni karakter nekih vrsta biljaka i životinja u kanjonskim životnim zajednicama. Elaborat, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097212, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097141, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097244, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097177, Lokalitet: Paklarevo,


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095826, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095787, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095742, Lokalitet: Majevica,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029810, Lokalitet: Graščica na cesti Kreševo-Kiseljak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029090, Lokalitet: kreč pad kod Klašnica (iznad Međedica), Lepenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035686, Lokalitet: Lepenica, Badnjevci kod Kiseljaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035775, Lokalitet: Lepenica, Berberuša, iznad sela Vodovoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030237, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029658, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030131, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093050, Lokalitet: Lepenica, Čubren, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029226, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029490, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093015, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Ljetovika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029582, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Zvizda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030072, Lokalitet: Lepenica, Dera, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035731, Lokalitet: Lepenica, Đedov do, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029160, Lokalitet: Lepenica, ispod Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029893, Lokalitet: Lepenica, ispod Košćana, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029532, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Paretka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029721, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Solakovića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029862, Lokalitet: Lepenica, Jelaćka kod Kiseljaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093098, Lokalitet: Lepenica, Klašnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035605, Lokalitet: Lepenica, kod sela Han-Ivice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092942, Lokalitet: Lepenica, Kokoška, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029693, Lokalitet: Lepenica, kriva Breza ispod Volujaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092978, Lokalitet: Lepenica, Lokve na Čubrenu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029764, Lokalitet: Lepenica, Meoršje Gunjevića put, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035644, Lokalitet: Lepenica, padine Mokrina kod sela Zabrđa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029624, Lokalitet: Lepenica, Paretak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029325, Lokalitet: Lepenica, Plane iznad sela Podgaja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030045, Lokalitet: Lepenica, prema selu Ljetoviku,


Fukarek P.. 1979. Šumske zajednice područja "Igman - Bjelašnica". Mscr.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021917, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022051, Lokalitet: Spram Kasatića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022095, Lokalitet: Spram Kasatića,


Fukarek, P., Fabijanić, B. & Janjić, N.. 1974. Nova nalazišta sladuna (Quercus conferta Kit.) u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa Simpozijuma povodom 100 godišnjice prve jugoslovenske dendrologije Josifa Pančića, Naučni skupovi 1: 69-83

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027911, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027801, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027877, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027842, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027710, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027754, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice,


Günther Beck-Mannagetta, 1906: Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka II(1). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, vol. 18(1): 69-81. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007226, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007227, Lokalitet: Hercegovina, Srednja Neretva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007229, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007223, Lokalitet: jz Bosna, Livanjsko polje,


Lakušić, Pavlović, Abadžić, Kutleša, Mišić, Redžić, Maljević, Bratović. 1979. Struktura i dinamika ekosistema planina Vranice u Bosni. Drugi kongres ekologa Jugoslavije, 605-714

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068559, Lokalitet: Vranica,


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026698, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026830, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026767, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026324, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026412, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026371, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026956, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024807, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024498, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024843, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024876, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024766, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024712, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024666, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024598, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024545, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069221, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069091, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069136, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069041, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069263, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069180, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069440, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069336, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069303, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069373, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069408, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo,


Muratspahić D. i Lakušić R.. 1992. Neke fitoenoze šuma i šikara iz doline Neretve. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVIII, 1-2, 95-101, Podgorica

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062959, Lokalitet: Diva Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063030, Lokalitet: Diva Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062984, Lokalitet: Diva Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063062, Lokalitet: Diva Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035242, Lokalitet: lijeva obala Doljanke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035267, Lokalitet: lijeva obala Doljanke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035289, Lokalitet: lijeva obala Doljanke,


Stefanović , V.. 1996. Fitocenoza bukve sa veprinom mekolisnom sjeverne Bosne (ass. Rusco hypoglossi-Fagetum submontanum V. Stefanović 1990). Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu N. S., sv. 31 (1992-95): 311-322

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097096, Lokalitet: Gostović (Zavidovići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097120, Lokalitet: Ošljak-Golaja (Ključ),


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028830, Lokalitet: centralna Bosna, Čubren (Lepenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028722, Lokalitet: centralna Bosna, iznad Ivisorskog potoka (Zenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028615, Lokalitet: centralna Bosna, ušće Crnog potoka u Bosnu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028441, Lokalitet: Zapadna Bosna, Srbljani (Kanjon Une),


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092664, Lokalitet: Han Bare (Gornje Bare), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030987, Lokalitet: IB iznad Gunjevića (Osanica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030299, Lokalitet: IB Iznad sela Gunjevića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031631, Lokalitet: IB iznad sela Kosova (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030388, Lokalitet: IB Iznad sela Pasijak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092472, Lokalitet: Odska (Mravinjac), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092195, Lokalitet: Sasine (Bronzani Majdan), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030685, Lokalitet: ZB Arapuša (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030714, Lokalitet: ZB Gornja Trnova (Behremaginica),


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija na verfenskim pješčarima i glincima istočne i jugoistočne Bosne. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021706, Lokalitet: Donja Bioča (Tarčin), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021255, Lokalitet: Ferhatlije-Pazarić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021215, Lokalitet: Ferhatlije-Pazarić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021866, Lokalitet: između Tarčina i Lepenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021836, Lokalitet: iznad Tarčina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021802, Lokalitet: Okolina Tarčina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021174, Lokalitet: Pazarić-Šavnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021768, Lokalitet: Pazarić-Tarčin, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021736, Lokalitet: Pazarić-Tarčin, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021669, Lokalitet: Šavnici-Pazarić,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083006, Lokalitet: Trebević, gaj na Hridu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094362, Lokalitet: Trebević, ispod Draguljca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035479, Lokalitet: Trebević, mala Čolina kapa, Jarčedol, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083141, Lokalitet: Trebević, Mojmilo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083276, Lokalitet: Trebević, Mojmilo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094419, Lokalitet: Trebević, od Orlovače proti Jarčedolu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094081, Lokalitet: Trebević, pored Vaganj stijene, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083231, Lokalitet: Trebević, Švrakino selo, Mojmilo,


Stefanović, V.. 1968. Fitocenoza cera (Orno-Quercetum cerris ass. n.) i njeno biljnogeografsko mjesto u vegetaciji zapadne Bosne i šireg područja Dinarida. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu 7: 219-227

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022713, Lokalitet: GJ Grmeč-Petrovac odjel 104, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022657, Lokalitet: GJ Klekovača-Drinić, odjel 109,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036485, Lokalitet: BK GJ Glinica, odjel 28, Kulenovac kod Vrnograča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036294, Lokalitet: BK GJ Glinica, odjel 29, Ponor kod Vrnograča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036966, Lokalitet: BK GJ Glinica, odjel 33, Klek kod Vrnograča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063238, Lokalitet: BK, Cazin, GJ Gomila, o. 17, Sljemena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036445, Lokalitet: BK, Cazin, GJ Gomila, o. 28, Kulenovac kod Vrnogra, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037374, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037340, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037728, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037776, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037900, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037947, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037402, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037981, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037487, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037275, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037529, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037574, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037312, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037612, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037244, Lokalitet: Cazin GJ Gomila, o.2 kraj Proise, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037060, Lokalitet: Cazin GJ Gomila, o5 Kosa, Koprivske šume izn Kopri, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037105, Lokalitet: GJ Mala Kladušnica, o. 5 Mala Karaula kod Pećigrad, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063297, Lokalitet: ŠU B. Krupa, GJ Glinica o. 12, Brdarevac iznad Buž,