Species | ACCEPTED

Cornus sanguinea L.

Sp. Pl.: 117. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Asteranae Red: Cornales Familija: Cornaceae (Dumort.) Dumort. Rod: Cornus L.

Taksonomski izvor: World Checklist of Selected Plant Families (2010), copyright © The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1001092

Takson u EURO+MED: Cornus sanguinea L.

EUNIS ime taksona: Cornus sanguinea L.

GBIF ID: 3082234

Cornus sanguinea L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Swida sanguinea (L.) Opiz ,  Thelycrania sanguinea (L.) Fourr.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 143)

Nepublikovanih nalaza: 28

Publikovanih nalaza: 115


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020116, Lokalitet: iznad Reljića (59/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087275, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087349, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020174, Lokalitet: Kraljeva draga (59/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019882, Lokalitet: nad rijekom Unac, zapadno od Mrđa (32a, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020239, Lokalitet: nad Visućicom (48), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019983, Lokalitet: pod Komcem (41a),


Dizdarević, M., Lakušić, R., Grgić, P., Pavlović, B., Redžić, S. 1989. Refugialni i reliktni karakter nekih vrsta biljaka i životinja u kanjonskim životnim zajednicama. Elaborat, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097184, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097148, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097251, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097219, Lokalitet: Paklarevo,


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095745, Lokalitet: Majevica,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035780, Lokalitet: Lepenica, Berberuša, iznad sela Vodovoje,


Fukarek, P., Fabijanić, B. & Janjić, N.. 1974. Nova nalazišta sladuna (Quercus conferta Kit.) u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa Simpozijuma povodom 100 godišnjice prve jugoslovenske dendrologije Josifa Pančića, Naučni skupovi 1: 69-83

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027810, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027719, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027763, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027917, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027887, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice,


Günther Beck-Mannagetta, 1927: Flora Bosnae, Hercegovinae et regionis Novi Pazar - III Choripetalae. Srpska Kraljevska Akademija. Beograd-Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031186, Lokalitet: Bosna, Bihać, oko Debeljače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031187, Lokalitet: Bosna, Bugojno, između Bugojna i Kupresa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031206, Lokalitet: Bosna, Sarajevo, dolina Moščanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031197, Lokalitet: Bosna, Sarajevo, dolina rijeke Vogošče, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031205, Lokalitet: Bosna, Sarajevo, Koševa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031182, Lokalitet: Bosna, Tuzla, Donja Tuzla, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031215, Lokalitet: Hercegovina, Konjic, kod Konjica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031218, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031216, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., u dolini Idbara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031217, Lokalitet: Hercegovina, Rakitno, na Štitaru kod Rakitna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031208, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Igmanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031196, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, kod Tarčina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031209, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, na Grdonju kod Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031199, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, oko Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031204, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, u dolini Miljacke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031203, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, u Sarajevskom polju, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031193, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., kod Fojnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031194, Lokalitet: južna Bosna, Zvijezda pl., kod Vareša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031190, Lokalitet: jz Bosna, Livanjsko polje, kod Gubina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031189, Lokalitet: jz Bosna, Šator pl., kod Preodca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031192, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, kod Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031191, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, kod Travnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031185, Lokalitet: zapadna Bosna, Cazinska krajina, na Velikoj Gomili,


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026641, Lokalitet: Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026380, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026333, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026422, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026965, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027107, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027061, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027014, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024817, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024608, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024776, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024849, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024676, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024722, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024508, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024882, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024555, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069186, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069227, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069269, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069142, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069097, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069048, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069447, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069380, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069343, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069415, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo,


Muratspahić D. i Lakušić R.. 1992. Neke fitoenoze šuma i šikara iz doline Neretve. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVIII, 1-2, 95-101, Podgorica

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063067, Lokalitet: Diva Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063035, Lokalitet: Diva Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062987, Lokalitet: Diva Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062964, Lokalitet: Diva Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034980, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035098, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035055, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035017, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035133, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035227, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035185, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve,


Muratspahić, D., Redžić, S. & Lakušić, R.. 1991. Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Republičkog Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja Podgorica 24: 7-12

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032663, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033805, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033834, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033978, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033940, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033908, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033871, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033405, Lokalitet: ispod HE Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033331, Lokalitet: ispod HE Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033364, Lokalitet: ispod HE Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032838, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033081, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac - iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032423, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032457, Lokalitet: Mostarska Bijela-lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033481, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033552, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033438, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033514, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032569, Lokalitet: preko puta Mostarske Bijele-desna obala Neretve,


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028808, Lokalitet: centralna Bosna, Babinska rijeka, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028765, Lokalitet: centralna Bosna, Gradac, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028727, Lokalitet: centralna Bosna, iznad Ivisorskog potoka (Zenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028689, Lokalitet: centralna Bosna, Katranska kosa, okolina Zenice,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032213, Lokalitet: IB iznad Krsnice (Vitkovići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031636, Lokalitet: IB iznad sela Kosova (Ustikolina),


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija na verfenskim pješčarima i glincima istočne i jugoistočne Bosne. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021219, Lokalitet: Ferhatlije-Pazarić,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083012, Lokalitet: Trebević, gaj na Hridu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094367, Lokalitet: Trebević, ispod Draguljca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035484, Lokalitet: Trebević, mala Čolina kapa, Jarčedol, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083281, Lokalitet: Trebević, Mojmilo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083150, Lokalitet: Trebević, Mojmilo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094088, Lokalitet: Trebević, pored Vaganj stijene, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083239, Lokalitet: Trebević, Švrakino selo, Mojmilo,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036301, Lokalitet: BK GJ Glinica, odjel 29, Ponor kod Vrnograča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037704, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036922, Lokalitet: Herc. Baćinsko brdo kod Jablanice,