Species | ACCEPTED

Dactylis glomerata L.

Sp. Pl.: 71. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Lilianae Red: Poales Familija: Poaceae Barnhart Tribus: Poeae R. Br. Rod: Dactylis L.

Taksonomski izvor: Valdés, B. & Scholz, H.; with contributions from Raab-Straube, E. von & Parolly, G. (2009): Poaceae (pro parte majore). Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1001220

Takson u EURO+MED: Dactylis glomerata L.

EUNIS ime taksona: Dactylis glomerata L.

GBIF ID: 2705308

Dactylis glomerata L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
PODACI O NALAZIMA (ukupno 220)

Nepublikovanih nalaza: 116

Publikovanih nalaza: 104


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091152, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091202, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088928, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru,


Bucalo et al.. 2006. mogućnost izdvajanja zaštićenog područja Klekovača-Lom. Maga projekt

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10060643, Lokalitet: Mala paljika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059077, Lokalitet: Srednja Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10061290, Lokalitet: Svinjarice,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020575, Lokalitet: iznad Isjeka (42/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020629, Lokalitet: iznad Isjeka (58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020511, Lokalitet: iznad Kralja (61/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020322, Lokalitet: iznad Maleševaca (99a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020680, Lokalitet: iznad Reljića (58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020446, Lokalitet: iznad Skakića (odjel 58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086084, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080723, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080824, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080628, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080183, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080132, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085892, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083802, Lokalitet: Jadovnik, pod Lisinom (III/64), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020260, Lokalitet: kod Bajića poljana (pod Planinicom), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019929, Lokalitet: pod Komcem (41a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020817, Lokalitet: sliv Drobnjaka,


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096087, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096001, Lokalitet: Majevica,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035657, Lokalitet: Lepenica, Badnjevci kod Kiseljaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029641, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029553, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Zvizda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029845, Lokalitet: Lepenica, Jelaćka kod Kiseljaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029753, Lokalitet: Lepenica, Meoršje Gunjevića put,


Fukarek, P., Fabijanić, B. & Janjić, N.. 1974. Nova nalazišta sladuna (Quercus conferta Kit.) u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa Simpozijuma povodom 100 godišnjice prve jugoslovenske dendrologije Josifa Pančića, Naučni skupovi 1: 69-83

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027900, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027862, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027821, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027776, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027732, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027691, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice,


Glišić, Mv.. 1976. Šumska vegetacija ŠPP Grmeč Petrovac, elaborat. Institut za šumarstvo, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079518, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 152, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079593, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 157-159,


Kaćanski, D. et al.. 1983. Dinamika biocenoza ekosistema rijeke Vrbas (do Jajca) - elaborat. Biološki institut Univerziteta, Sarajevo, pp. 66

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035800, Lokalitet: Vrbas, Barevo,


Kutleša i Lakušić. 1964. Flora i vegetacija poluotoka Kleka. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu 17

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084160, Lokalitet: Klek, Dramotina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084123, Lokalitet: Klek, Opuče,


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026859, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026984, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026928, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027130, Lokalitet: Unac, lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027208, Lokalitet: Unac, lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027286, Lokalitet: Unac, lijeva obala,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068858, Lokalitet: Vlašić, Devečani-Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024894, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024629, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024524, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025081, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024958, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024572, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva,


Muratspahić D. i Lakušić R.. 1992. Neke fitoenoze šuma i šikara iz doline Neretve. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVIII, 1-2, 95-101, Podgorica

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062940, Lokalitet: Diva Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035029, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035196, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve,


Muratspahić, D., Redžić, S. & Lakušić, R.. 1991. Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Republičkog Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja Podgorica 24: 7-12

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033285, Lokalitet: Aleksin han, prema Glogošnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033298, Lokalitet: Aleksin han, prema Glogošnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034087, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033685, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033346, Lokalitet: ispod HE Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032823, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032783, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033058, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac - iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032937, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, iznad novog mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033453, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033531, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033497, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033249, Lokalitet: prema mostu na Neretvi, iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033222, Lokalitet: prema mostu na Neretvi, iznad pruge,


Redžić S., Lakušić R., Muratspahić D., Bjelčić Ž. & Omerović S.. 1984. Struktura i dinamika fitocenoza Cincara i Vitoroga. Godišnjak biološkog inštituta Univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065151, Lokalitet: Cincar,


Redžić S.. 1988. Šumske fitocenoze i njihova staništa u uslovima totalnih sječa. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta Sarajevo, 41, Posebno izdanje

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062385, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062670, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062617, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062559, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062504, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062439, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062332, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062284, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062717, Lokalitet: Maoča,


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028702, Lokalitet: centralna Bosna, iznad Ivisorskog potoka (Zenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028915, Lokalitet: centralna Bosna, Paretica (Lepenica),


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031755, Lokalitet: IB Foča-(Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032149, Lokalitet: IB Ispod Popovca (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032259, Lokalitet: IB iznad Goražda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030935, Lokalitet: IB iznad Nestića (Osanica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031801, Lokalitet: IB kod sela Kosova, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032223, Lokalitet: IB Odska (Berići-Mravinjac), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031341, Lokalitet: ZB Božići Gropci (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031406, Lokalitet: ZB Gropci (Behremaginica),


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10082977, Lokalitet: Trebević, gaj na Hridu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094334, Lokalitet: Trebević, ispod Draguljca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083120, Lokalitet: Trebević, Mojmilo,


Stefanović, V.. 1968. Fitocenoza cera (Orno-Quercetum cerris ass. n.) i njeno biljnogeografsko mjesto u vegetaciji zapadne Bosne i šireg područja Dinarida. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu 7: 219-227

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022766, Lokalitet: Bravski Vaganac odjel 6, GJ Klekovača-Drinić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022953, Lokalitet: GJ Klekovača-Drinić odjel 7, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022674, Lokalitet: iznad Obradovića (Krnjeuša) odjel 43/47, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022731, Lokalitet: Ježevac (Bos. Petrovac), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022833, Lokalitet: Ježevac odjel 104, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023327, Lokalitet: padine Osječenice ka dolini Unca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023174, Lokalitet: Pasjak kod Drvara,


Tregubov, V.. 1941. Grmeč.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054526, Lokalitet: Klekovaca,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036757, Lokalitet: Herc. Brdo Sijerkovača iznad Seonice izn Neretvice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036805, Lokalitet: Herc. Brezovice iznad Seonice izn Neretvice,