Species | ACCEPTED

Genista januensis Viv.

Elench. Pl. Horti Bot.: 19. 1802
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Fabales Bromhead Familija: Fabaceae Lindl. Tribus: Genisteae Rod: Genista L.

Taksonomski izvor: ILDIS World Database of Legumes 2010. (copyright © ILDIS).

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1001707

Takson u EURO+MED: Genista januensis Viv.

EUNIS ime taksona: Genista januensis Viv.

GBIF ID: 5347603

Genista januensis Viv. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Genista lydia var. spathulata (Spach) Hayek ,  Genista scariosa Viv. ,  Genista triangularis Willd.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 34)

Nepublikovanih nalaza: 1

Publikovanih nalaza: 33


Günther Beck-Mannagetta, 1927: Flora Bosnae, Hercegovinae et regionis Novi Pazar - III Choripetalae. Srpska Kraljevska Akademija. Beograd-Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026188, Lokalitet: Čabulja pl., Vel. Vlajna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026164, Lokalitet: Dinara pl., Vel. Bat., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026180, Lokalitet: oko Sarajeva, Castello coronato, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026189, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., na Veležu1000 - 1800 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026182, Lokalitet: južna Bosna, Prača, kod Prače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026175, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, oko Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026178, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, u dolini Lapišnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026177, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, u dolini Miljacke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026167, Lokalitet: jz Bosna, Cincar pl., na Cincaru, 1150 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026166, Lokalitet: jz Bosna, Cincar pl., na Krug pl. kod Livna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026161, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., na Jankovom brdu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026163, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., na Janskom vrhu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026157, Lokalitet: sjeveroistočna Bosna, Ozren pl., nasuprot Turije, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026190, Lokalitet: srednja Bosna, Ravan pl., na Žednom vrhu, šume crnog bora, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026170, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, kod Bukovice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026171, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, kod Guče gore, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026169, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, oko Travnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026173, Lokalitet: srednja Bosna, Vlašić pl., na Kajabaši, 1300 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026174, Lokalitet: srednja Bosna, Vlašić pl., na Vlašiću, 950 - 1750 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026168, Lokalitet: sz Bosna, Jajce, kod Jajca,


Kaćanski, D. et al.. 1983. Dinamika biocenoza ekosistema rijeke Vrbas (do Jajca) - elaborat. Biološki institut Univerziteta, Sarajevo, pp. 66

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035918, Lokalitet: Vrbas, Ugar (ušće),


Redžić S., Lakušić R., Muratspahić D., Bjelčić Ž. & Omerović S.. 1984. Struktura i dinamika fitocenoza Cincara i Vitoroga. Godišnjak biološkog inštituta Univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034312, Lokalitet: Zagoričani, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034278, Lokalitet: Zagoričani, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034243, Lokalitet: Zagoričani,


Redžić S.. 1988. Šumske fitocenoze i njihova staništa u uslovima totalnih sječa. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta Sarajevo, 41, Posebno izdanje

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062703, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062658, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062605, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062547, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062491, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062430, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062375, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062324, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062757, Lokalitet: Maoča,