Species | ACCEPTED

Juniperus communis L.

Sp. Pl.: 1040. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Pinopsida Burnett Red: Cupressales Link Familija: Cupressaceae Gray Rod: Juniperus L.

Taksonomski izvor: Raab-Straube, E. von (2014): Gymnospermae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1002345

Takson u EURO+MED: Juniperus communis L.

EUNIS ime taksona: Juniperus communis L.

GBIF ID: 2684709

Juniperus communis L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Juniperus intermedia Schur
PODACI O NALAZIMA (ukupno 153)

Nepublikovanih nalaza: 11

Publikovanih nalaza: 142


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089002, Lokalitet: Vranica, iznad Lucina (Vrbas), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089567, Lokalitet: Vranica, iznad Male ploče, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089505, Lokalitet: Vranica, Paljike, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091307, Lokalitet: Vranica, Požarna,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019705, Lokalitet: Cvijanjuša (142), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087707, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080789, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080897, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087586, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080698, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020301, Lokalitet: kod Bajića poljana (pod Planinicom), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019884, Lokalitet: nad rijekom Unac, zapadno od Mrđa (32a,


Dizdarević, M., Lakušić, R., Grgić, P., Pavlović, B., Redžić, S. 1989. Refugialni i reliktni karakter nekih vrsta biljaka i životinja u kanjonskim životnim zajednicama. Elaborat, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097186, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097253, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097150, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097221, Lokalitet: Paklarevo,


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026239, Lokalitet: Cerje iznad Doknja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026175, Lokalitet: Lukavica u Šibošnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095829, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095746, Lokalitet: Majevica,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029965, Lokalitet: Lepenica, Berberuša, odjel 74, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030017, Lokalitet: Lepenica, Bijeli brijeg, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030200, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030242, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030134, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030161, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029501, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029234, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030104, Lokalitet: Lepenica, Dera, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030076, Lokalitet: Lepenica, Dera, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029746, Lokalitet: Lepenica, Husejinovića do iznad Bukovice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029933, Lokalitet: Lepenica, Husejnovića do iznad Bukovice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029169, Lokalitet: Lepenica, ispod Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029896, Lokalitet: Lepenica, ispod Košćana, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029458, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Paretka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029265, Lokalitet: Lepenica, Iznad sela Podastinja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029864, Lokalitet: Lepenica, Jelaćka kod Kiseljaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029369, Lokalitet: Lepenica, Kokoška, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029631, Lokalitet: Lepenica, Paretak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029330, Lokalitet: Lepenica, Plane iznad sela Podgaja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029989, Lokalitet: Lepenica, prema Han-Ćupriji, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030046, Lokalitet: Lepenica, prema selu Ljetoviku,


Fukarek P.. 1979. Šumske zajednice područja "Igman - Bjelašnica". Mscr.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021925, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021972, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022059, Lokalitet: Spram Kasatića,


Glišić, Mv.. 1976. Šumska vegetacija ŠPP Grmeč Petrovac, elaborat. Institut za šumarstvo, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078857, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 139,


Günther Beck-Mannagetta, 1903: Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka I. dio: Gymnospermae i Monocotyledones. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, vol. 15(1): 01-48. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1001804, Lokalitet: Hercegovina, Čvrsnica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1001803, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl.,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025075, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024852, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024820, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024779, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024725, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024679, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024611, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024558, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024511, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025229, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025197, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025155, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025130, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025105, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025047, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025008, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024982, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024948, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024921, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024885, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069230, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069272, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069051, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069100, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069145, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069189, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069345, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069417, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069449, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069382, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo,


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028811, Lokalitet: centralna Bosna, Babinska rijeka, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028838, Lokalitet: centralna Bosna, Čubren (Lepenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028729, Lokalitet: centralna Bosna, iznad Ivisorskog potoka (Zenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028885, Lokalitet: centralna Bosna, Kljuci (Lepenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028660, Lokalitet: centralna Bosna, padine Vepra, okolina Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028932, Lokalitet: centralna Bosna, Paretica (Lepenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028861, Lokalitet: centralna Bosna, Podostinje (Lepenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028622, Lokalitet: centralna Bosna, ušće Crnog potoka u Bosnu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028564, Lokalitet: zapadna Bosna, Majdan kod Jajca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028496, Lokalitet: Zapadna Bosna, Radić, padine Grmeča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028453, Lokalitet: Zapadna Bosna, Srbljani (Kanjon Une),


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030924, Lokalitet: IB iznad Filipovića (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032288, Lokalitet: IB iznad Goražda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030990, Lokalitet: IB iznad Gunjevića (Osanica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030304, Lokalitet: IB Iznad sela Gunjevića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031637, Lokalitet: IB iznad sela Kosova (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031861, Lokalitet: IB iznad sela Njuhe (Vranići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031830, Lokalitet: IB kod sela Kosova, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032253, Lokalitet: IB Odska (Berići-Mravinjac), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031680, Lokalitet: IB selo Smiok (Mravinjac), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031272, Lokalitet: ZB G. Stratinska, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031428, Lokalitet: ZB Gropci (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031461, Lokalitet: ZB kod St. Majdana,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija na verfenskim pješčarima i glincima istočne i jugoistočne Bosne. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10081469, Lokalitet: Bijambare, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093489, Lokalitet: Bioča potok (Tarčin), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021708, Lokalitet: Donja Bioča (Tarčin), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021263, Lokalitet: Ferhatlije-Pazarić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021869, Lokalitet: između Tarčina i Lepenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10081701, Lokalitet: iznad sela Šabanci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10081520, Lokalitet: iznad Sudića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021839, Lokalitet: iznad Tarčina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10081497, Lokalitet: kod Sudića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093582, Lokalitet: Kozlovac-Tirića bara (Nišići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093464, Lokalitet: Mali Lupoglav (Bioča Tarčin), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021806, Lokalitet: Okolina Tarčina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093664, Lokalitet: Ozren planina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093612, Lokalitet: Ozren planina, odj. 116, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021180, Lokalitet: Pazarić-Šavnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021773, Lokalitet: Pazarić-Tarčin, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021739, Lokalitet: Pazarić-Tarčin, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10081629, Lokalitet: Polovača (Bijambare), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021673, Lokalitet: Šavnici-Pazarić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093230, Lokalitet: Vrutci (Kaljina),


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083471, Lokalitet: Trebević, ispod Ravni, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094426, Lokalitet: Trebević, od Orlovače proti Jarčedolu,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036452, Lokalitet: BK, Cazin, GJ Gomila, o. 28, Kulenovac kod Vrnogra, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037536, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037582, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037619, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037705, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037735, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037783, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037905, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037987, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037319, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037381, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037494, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037019, Lokalitet: Cazin GJ Gomila, o.1 Vučja jama, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037250, Lokalitet: Cazin GJ Gomila, o.2 kraj Proise, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037155, Lokalitet: GJ Mala Kladušnica, o. 6 Kapan kod Todorova, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036879, Lokalitet: Herc. Baćinsko brdo kod Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036792, Lokalitet: Herc. Brdo Sijerkovača iznad Seonice izn Neretvice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036838, Lokalitet: Herc. Brezovice iznad Seonice izn Neretvice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063306, Lokalitet: ŠU B. Krupa, GJ Glinica o. 12, Brdarevac iznad Buž,