Species | ACCEPTED

Paliurus spina-christi Mill.

Gard. Dict., ed. 8: Paliurus no. 1. 1768
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Rosales Bercht. & J. Presl Familija: Rhamnaceae Juss. Rod: Paliurus Mill.

Taksonomski izvor: Henning, T. & Raab-Straube, E. von (2016): Rhamnaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1002990

Takson u EURO+MED: Paliurus spina-christi Mill.

EUNIS ime taksona: Paliurus spina-christi Mill.

GBIF ID: 5372457

Paliurus spina-christi Mill. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Paliurus aculeatus Lam. ,  Paliurus australis Gaertn. ,  Paliurus microcarpus Wilmott ,  Paliurus trinervatus Moench ,  Rhamnus paliurus L.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 89)

Nepublikovanih nalaza: 22

Publikovanih nalaza: 67


Günther Beck-Mannagetta, Lerchenau, 1921/22: Flora Bosne, Hercegovine i bivšeg Sandžaka Novog Pazara, II (10. dio). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, Vol. 33-34(1-4): 01-17. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020806, Lokalitet: Bosna, oko Bihaća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020832, Lokalitet: Hercegovina, Čapljina, kod Gabele, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020841, Lokalitet: Hercegovina, Dubrava, kod Aladinića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020829, Lokalitet: Hercegovina, Dubrava, kod Žitomislića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020826, Lokalitet: Hercegovina, između Blagaja i Jovanovića karaule, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020831, Lokalitet: Hercegovina, kod Dračeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020813, Lokalitet: Hercegovina, kod Drežnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020837, Lokalitet: Hercegovina, Ljubuški, oko Ljubuškog, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020825, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, kod izvora Bune kod Blagaja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020818, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, na Humu kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020820, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, na Orlovcu kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020819, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, na Stocu kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020823, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, na Vardi kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020817, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, oko Mostara, često, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020814, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, u Bijelom polju kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020824, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, u Mostarskom blatu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020816, Lokalitet: Hercegovina, srednja Neretva, kod Raške gore, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020835, Lokalitet: Hercegovina, Stolac, na Ošanića glavici kod Stoca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020834, Lokalitet: Hercegovina, Stolac, oko Stoca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020827, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., na Busaku, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020821, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., na Podveležu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020822, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., na Veležudo 700 m,


Kutleša i Lakušić. 1964. Flora i vegetacija poluotoka Kleka. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu 17

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084150, Lokalitet: Klek, Donji Klek, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084135, Lokalitet: Klek, Opuče,


Muratspahić, D., Redžić, S. & Lakušić, R.. 1991. Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Republičkog Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja Podgorica 24: 7-12

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032666, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032602, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032637, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033674, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033808, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033775, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033746, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033711, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033910, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033836, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033980, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033942, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033873, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033335, Lokalitet: ispod HE Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033409, Lokalitet: ispod HE Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033369, Lokalitet: ispod HE Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032812, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032839, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032989, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac - iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033052, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac - iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033085, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac - iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033015, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac - iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032897, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, iznad novog mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032928, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, iznad novog mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032964, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, iznad novog mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032865, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, iznad novog mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033614, Lokalitet: iznad Komadininih vrela, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033646, Lokalitet: iznad Komadininih vrela, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033585, Lokalitet: iznad Komadininih vrela, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032425, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032310, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032346, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032397, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032372, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032460, Lokalitet: Mostarska Bijela-lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033485, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033442, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033557, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033520, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033100, Lokalitet: stari lokalitet ?, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033152, Lokalitet: stari lokalitet ?, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033173, Lokalitet: stari lokalitet ?, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033122, Lokalitet: stari lokalitet ?,