Species | ACCEPTED

Picea abies (L.) H.Karst.

Deut. Fl.: 324. 1881
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Pinopsida Burnett Red: Pinales Gorozh. Familija: Pinaceae F. Rudolphi Rod: Picea A. Dietr.

Taksonomski izvor: Raab-Straube, E. von (2014): Gymnospermae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1003102

Takson u EURO+MED: Picea abies (L.) H. Karst.

EUNIS ime taksona: Picea abies (L.) H.Karst.

GBIF ID: 5284884

Picea abies (L.) H.Karst. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Abies alpestris Brügger ,  Abies excelsa Poir. ,  Abies excelsa var. alpestris Brügger ,  Picea abies subsp. alpestris (Brügger) Domin ,  Picea excelsa Link ,  Picea excelsa var. integrisquamis Carrière ,  Picea integrisquamis (Carrière) Chiov. ,  Picea vulgaris Link ,  Pinus abies L. ,  Pinus excelsa Lam.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 432)

Nepublikovanih nalaza: 22

Publikovanih nalaza: 410


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090334, Lokalitet: Vranica, desna obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089876, Lokalitet: Vranica, desna obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088475, Lokalitet: Vranica, Dragune, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091426, Lokalitet: Vranica, Garevina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088585, Lokalitet: Vranica, ispod Kljuna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090000, Lokalitet: Vranica, iza Dragačića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090021, Lokalitet: Vranica, iza Dragačića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090362, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091264, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091504, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091469, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090145, Lokalitet: Vranica, između Sivke i Osoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088999, Lokalitet: Vranica, iznad Lucina (Vrbas), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089559, Lokalitet: Vranica, iznad Male ploče, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089612, Lokalitet: Vranica, iznad Matorca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090075, Lokalitet: Vranica, iznad Sivke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089593, Lokalitet: Vranica, iznad Točila, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089911, Lokalitet: Vranica, iznadBara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089245, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089337, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089473, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090231, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090302, Lokalitet: Vranica, Jezernica-Prokoško jezero, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089691, Lokalitet: Vranica, jezero Šebešić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091035, Lokalitet: Vranica, Kaćuni-Fojnica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090944, Lokalitet: Vranica, Korita, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090178, Lokalitet: Vranica, kraj potoka Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089851, Lokalitet: Vranica, lijeva obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090196, Lokalitet: Vranica, Luka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089198, Lokalitet: Vranica, Osoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089533, Lokalitet: Vranica, Paljike, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089500, Lokalitet: Vranica, Paljike, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088696, Lokalitet: Vranica, Panje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088695, Lokalitet: Vranica, Panje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091384, Lokalitet: Vranica, potok Borovnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090102, Lokalitet: Vranica, potok Zavol, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091222, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091302, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091138, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091190, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091073, Lokalitet: Vranica, prema Lučevcu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088515, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088516, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088517, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088653, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088654, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088735, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088960, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089373, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089827, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089947, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088493, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088494, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089407, Lokalitet: Vranica, Prokoško jezero-Turkovići, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089973, Lokalitet: Vranica, Prokoško jezero-Turkovići, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088619, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088916, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088767, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088766, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088620, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090264, Lokalitet: Vranica, Sastavci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090046, Lokalitet: Vranica, Ugorje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089438, Lokalitet: Vranica, Vlaška ravan, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089293, Lokalitet: Vranica, Vlaška ravan, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089645, Lokalitet: Vranica, Vlaška ravan, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088425, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088451, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088878, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088795, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091344, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089661, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088556, Lokalitet: Vranica, Vrtače-Dragune, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088557, Lokalitet: Vranica, Vrtače-Dragune,


Beus, V.. 1986. Fitocenoze bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni. Disertacija, Šum. fak. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064602, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 30-31, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064565, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 31, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064641, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 33-11, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064797, Lokalitet: GJ Gostović, odjel 127, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064767, Lokalitet: GJ Gostović, odjel 217, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064736, Lokalitet: GJ Krivaja, odjel 61/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064708, Lokalitet: GJ Krivaja, odjel 61/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064674, Lokalitet: GJ Tribija-Duboštica, odjel 180,


Bucalo et al.. 2006. mogućnost izdvajanja zaštićenog područja Klekovača-Lom. Maga projekt

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059437, Lokalitet: Bjeljacki do, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059476, Lokalitet: Klekovacka kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059380, Lokalitet: Klekovacka kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059760, Lokalitet: Kod Kraljevih livada, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059697, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10061269, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059565, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059609, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059654, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10060693, Lokalitet: Mala paljika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059184, Lokalitet: Sibovita draga, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059117, Lokalitet: Srednja Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10061334, Lokalitet: Svinjarice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059300, Lokalitet: Velika Klekovaca,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088297, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087562, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080479, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080438, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080387, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080344, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080291, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080241, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080204, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080165, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080532, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079977, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087893, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088113, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080979, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080936, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080023, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079930, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088252, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080691, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080779, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080889, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080112, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080057, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080594, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086118, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088337, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083684, Lokalitet: Jadovnik, Crijemušnjak (III/56), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084107, Lokalitet: Jadovnik, Goli vrh (III/55/2a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083877, Lokalitet: Jadovnik, pod Malim batom (III/80a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083584, Lokalitet: Jadovnik, pod Tisovom kosom (odj. I/74b),


Dizdarević, M., Lakušić, R., Grgić, P., Pavlović, B., Redžić, S. 1989. Refugialni i reliktni karakter nekih vrsta biljaka i životinja u kanjonskim životnim zajednicama. Elaborat, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097357, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097333, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097314, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097293, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097272, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097384, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097375, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097379, Lokalitet: Galica,


Fukarek, P.. 1964. Fitocenološka istraživanja Igmana. Institut šumarstva u Sarajevu.134 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095570, Lokalitet: Igman, ispod V. Vlahinje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095472, Lokalitet: Igman, ispod vrha Bjelašnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095694, Lokalitet: Igman, iznad Brezovače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095524, Lokalitet: Igman, nad Strmim dolom, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095656, Lokalitet: Igman, Trešnjevo brdo,


Glišić, Mv.. 1976. Šumska vegetacija ŠPP Grmeč Petrovac, elaborat. Institut za šumarstvo, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085455, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 100/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085479, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 104/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085507, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 105/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085533, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 105/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085561, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 107, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084690, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 66/2 (67), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085229, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 69, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085259, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 70, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085286, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 81/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085340, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 82, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085367, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 92/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085396, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 94, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085426, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 95, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085810, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 97/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085838, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 98, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085869, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 99, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085312, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 122, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084783, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 32, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084808, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 35-36, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084833, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 39(38), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084858, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 41, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084889, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 42, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084917, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 47, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084944, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 49, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084978, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 52(51), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085000, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 55, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085028, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 58, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085054, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 62, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085087, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 64, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085115, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 82, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085145, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 85, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085177, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 92, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085201, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 94, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079504, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 100/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079582, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 101, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079837, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 104/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079811, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 42/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079204, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 60, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079230, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 61, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079252, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 62, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079346, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 84, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079373, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 88 (81/2), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079401, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 89, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079279, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 100/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078680, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 103, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078705, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 109, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078737, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 113, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078907, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 115, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079296, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 116, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079323, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 119, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078928, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 124, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079894, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 126/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078761, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 127, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078785, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 136-138-141, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078854, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 139, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078880, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 140, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078812, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 143, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079429, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 144, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079451, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 147, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079477, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 149, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079534, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 152, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079559, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 156, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079610, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 157-159, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079641,