Species | ACCEPTED

Scilla bifolia L.

Sp. Pl.: 309. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Lilianae Red: Asparagales Familija: Asparagaceae Rod: Scilla L.

Taksonomski izvor: World Checklist of Selected Plant Families (2010), copyright © The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1003735

Takson u EURO+MED: Scilla bifolia L.

EUNIS ime taksona: Scilla bifolia L.

GBIF ID: 2767506

Scilla bifolia L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Adenoscilla bifolia (L.) Gren. & Godr. ,  Adenoscilla nivalis (Boiss.) J.Gay ex Baker ,  Adenoscilla unifolia Texidor ,  Anthericum bifolium (L.) Scop. ,  Genlisa bifolia (L.) Raf. ,  Hyacinthus bifolius (L.) E.H.L.Krause ,  Ornithogalum bifolium (L.) Neck. ,  Scilla alpina Schur ,  Scilla bifolia f. multiflora Gajic & Kulibali ,  Scilla bifolia subsp. alpina (Schur) Nyman ,  Scilla bifolia subsp. buekkensis (Speta) Soó ,  Scilla bifolia subsp. danubialis Speta ,  Scilla bifolia subsp. drunensis Speta ,  Scilla bifolia subsp. laxa (Schur) Soó ,  Scilla bifolia subsp. nivalis (Boiss.) K.Richt. ,  Scilla bifolia subsp. praecox (Willd.) K.Richt. ,  Scilla bifolia var. alba Beck ,  Scilla bifolia var. cernua Nyman ,  Scilla bifolia var. hohenackeri Nyman ,  Scilla bifolia var. kladnii (Schur) Nyman ,  Scilla bifolia var. laxa (Schur) Nyman ,  Scilla bifolia var. rosea (Lehm.) Nyman ,  Scilla bifolia var. rubra Beck ,  Scilla bifolia var. secunda (Janka) Nyman ,  Scilla bifolia var. subnivalis Halácsy ,  Scilla buekkensis Speta ,  Scilla carnea Sweet ,  Scilla cernua Janka ,  Scilla chladnii Schur ,  Scilla decidua Speta ,  Scilla dedea Speta ,  Scilla drunensis (Speta) Speta ,  Scilla drunensis subsp. laxa (Schur) Valdés ,  Scilla drunensis infrasubsp. albescens Kereszty ,  Scilla drunensis infrasubsp. albida Kereszty ,  Scilla dubia K.Koch ,  Scilla hohenackeri Janka ,  Scilla kladnii Schur ,  Scilla laxa Schur ,  Scilla longistylosa Speta ,  Scilla minor K.Koch ,  Scilla montenegrina Speta ,  Scilla nivalis Boiss. ,  Scilla nivalis subsp. subnivalis Nyman ,  Scilla nivalis var. praecox (Willd.) Nyman ,  Scilla pleiophylla Speta ,  Scilla pneumonanthe Speta ,  Scilla praecox Willd. ,  Scilla pruinosa Speta ,  Scilla resslii Speta ,  Scilla rosea Lehm. ,  Scilla secunda Janka ,  Scilla subnivalis (Halácsy) Speta ,  Scilla subtriphylla Schur ,  Scilla trifolia Schur ,  Scilla uluensis Speta ,  Scilla vernalis Montandon ,  Scilla vindobonensis Speta ,  Scilla vindobonensis subsp. borhidiana Kereszty ,  Scilla vindobonensis infrasubsp. alba (Beck) Kereszty ,  Scilla vindobonensis infrasubsp. albicans Kereszty ,  Scilla vindobonensis infrasubsp. rosacea Kereszty ,  Scilla vindobonensis infrasubsp. rubra (Beck) Kereszty ,  Scilla vindobonensis var. montenegrina (Speta) Speta ,  Scilla vindobonensis var. transdanubialis Kereszty ,  Scilla xanthandra K.Koch ,  Stellaris bifolia (L.) Moench
PODACI O NALAZIMA (ukupno 31)

Nepublikovanih nalaza: 2

Publikovanih nalaza: 29


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089906, Lokalitet: Vranica, iznadBara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091134, Lokalitet: Vranica, Požarna,


Beus, V.. 1986. Fitocenoze bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni. Disertacija, Šum. fak. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064598, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 30-31,


Dizdarević, M., Lakušić, R., Grgić, P., Pavlović, B., Redžić, S. 1989. Refugialni i reliktni karakter nekih vrsta biljaka i životinja u kanjonskim životnim zajednicama. Elaborat, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097270, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097137, Lokalitet: Paklarevo,


Günther Beck-Mannagetta, 1903: Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka I. dio (nastavak): Gymnospermae i Monocotyledones. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, vol. 15(2): 185-230. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005590, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005589, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005575, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005573, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005586, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005587, Lokalitet: jz Bosna, Šator pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005577, Lokalitet: srednja Bosna, Bjelašnica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005572, Lokalitet: srednja Bosna, Kakanj, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005570, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005582, Lokalitet: srednja Bosna, Uskoplje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005574, Lokalitet: srednja Bosna, Visoko, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005571, Lokalitet: srednja Bosna, Vlašić pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005592, Lokalitet: srednja Bosna, Vlašić pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005585, Lokalitet: sz Bosna, Cincar pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005583, Lokalitet: sz Bosna, Stožer pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005584, Lokalitet: sz Bosna, Šuljaga pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005581, Lokalitet: sz Bosna, Uskoplje,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069465, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069332, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo,


Muratspahić, D., Redžić, S. & Lakušić, R.. 1991. Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Republičkog Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja Podgorica 24: 7-12

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033859, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032338, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033471, Lokalitet: Potoci kod Mostara,


Redžić S., Lakušić R., Muratspahić D., Bjelčić Ž. & Omerović S.. 1984. Struktura i dinamika fitocenoza Cincara i Vitoroga. Godišnjak biološkog inštituta Univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065303, Lokalitet: Cincar,


Tregubov, V.. 1941. Grmeč.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054130, Lokalitet: Tisova kosa,