Species | ACCEPTED

Stachys officinalis (L.) Trevis.

Prosp. Fl. Eugan.: 26. 1842
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Asteranae Red: Lamiales Familija: Lamiaceae Lindl. Rod: Stachys L.

Taksonomski izvor: World Checklist of Selected Plant Families (2010), copyright © The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1011768

GBIF ID: 2927279

Stachys officinalis (L.) Trevis. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Betonica officinalis L. ,  Stachys betonica
PODACI O NALAZIMA (ukupno 192)

Nepublikovanih nalaza: 85

Publikovanih nalaza: 107


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089835, Lokalitet: Vranica, lijeva obala Desne,


Beus, V.. 1986. Fitocenoze bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni. Disertacija, Šum. fak. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064510, Lokalitet: GJ Gostović, odjel 206,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019659, Lokalitet: Cvijanjuša (142), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019619, Lokalitet: Iznad Donjih Mrđa (33a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019739, Lokalitet: iznad Gornjih Mrđa (30a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020562, Lokalitet: iznad Isjeka (42/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020618, Lokalitet: iznad Isjeka (58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020498, Lokalitet: iznad Kralja (61/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020407, Lokalitet: iznad potoka Šarić (77a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020381, Lokalitet: iznad Ravnog potoka (71c), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020670, Lokalitet: iznad Reljića (58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020434, Lokalitet: iznad Skakića (odjel 58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080612, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087157, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087214, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087292, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087657, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087094, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080713, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086914, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086968, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086170, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086639, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020251, Lokalitet: kod Bajića poljana (pod Planinicom), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020188, Lokalitet: nad Visućicom (48), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019795, Lokalitet: pod Gajanovića glavicom (32a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019520, Lokalitet: Runjevica (odjel 46), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019575, Lokalitet: Runjevica (odjel 46), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020887, Lokalitet: sliv Visućice, pod Velikim vrhom, (56b),


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096039, Lokalitet: Majevica,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029792, Lokalitet: Graščica na cesti Kreševo-Kiseljak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029080, Lokalitet: kreč pad kod Klašnica (iznad Međedica), Lepenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029994, Lokalitet: Lepenica, Bijeli brijeg, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030208, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030171, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029547, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Zvizda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030053, Lokalitet: Lepenica, Dera, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030085, Lokalitet: Lepenica, Dera, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029904, Lokalitet: Lepenica, Husejnovića do iznad Bukovice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029375, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Calukovca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029420, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Paretka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029510, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Paretka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029273, Lokalitet: Lepenica, Ključi iznad sela Podgaja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029336, Lokalitet: Lepenica, Kokoška, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029673, Lokalitet: Lepenica, kriva Breza ispod Volujaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029973, Lokalitet: Lepenica, prema Han-Ćupriji, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030024, Lokalitet: Lepenica, prema selu Ljetoviku,


Fukarek P.. 1979. Šumske zajednice područja "Igman - Bjelašnica". Mscr.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021881, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021934, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022067, Lokalitet: Spram Kasatića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021981, Lokalitet: Spram Sugreba,


Günther Beck-Mannagetta, Karlo Maly, Željka Bjelčić, 1967: Flora Bosnae et Hercegovinae, IV Sympetalae, Pars 3. Zemaljski muzej BiH u Sarajevu, Prirodnjačko odjeljenje, Posebno izdanje, Knjiga III. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1056682, Lokalitet: Hercegovina, gornja Neretva, Biskup između Obrnje I Krune c. 1150 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1056672, Lokalitet: Hercegovina, Jablanica, Bokševica kod Ostrošca, 1200 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1056687, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., Kokorina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1056614, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl.Babin dol, 1270 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1056619, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, kod Bora, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1056638, Lokalitet: južna Bosna, Vareš, Borovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1056698, Lokalitet: zapadna Bosna, Bihać, kod Bihaća,


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027121, Lokalitet: Unac, lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027200, Lokalitet: Unac, lijeva obala,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025162, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024988, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069284, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo,


Muratspahić, D., Redžić, S. & Lakušić, R.. 1991. Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Republičkog Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja Podgorica 24: 7-12

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034118, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034084, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034049, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034015, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032608, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033752, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033717, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033680, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033654, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033782, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032702, Lokalitet: Glagošnica-iznad mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032818, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac,


Redžić S., Lakušić R., Muratspahić D., Bjelčić Ž. & Omerović S.. 1984. Struktura i dinamika fitocenoza Cincara i Vitoroga. Godišnjak biološkog inštituta Univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034279, Lokalitet: Zagoričani, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034244, Lokalitet: Zagoričani, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034213, Lokalitet: Zagoričani,


Redžić S.. 1988. Šumske fitocenoze i njihova staništa u uslovima totalnih sječa. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta Sarajevo, 41, Posebno izdanje

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062278, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062495, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062551, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062609, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062326, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062707, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062662, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062433, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062377, Lokalitet: Maoča,


Stefanović , V.. 1996. Fitocenoza bukve sa veprinom mekolisnom sjeverne Bosne (ass. Rusco hypoglossi-Fagetum submontanum V. Stefanović 1990). Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu N. S., sv. 31 (1992-95): 311-322

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096982, Lokalitet: Sapna - Lokvanjska rijeka,


Stefanović V. i dr.. 1987. Revizija postojećih i izdvajanje novih SS u BiH. Elaborat, Šumarski fakultet u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078129, Lokalitet: SPP Bugojno, GJ Škrta-Nišan, odjel 11/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10077909, Lokalitet: SPP Konjic, GJ Borašnica-Rakov Laz, odjel 18, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078446, Lokalitet: SPP Travnik, GJ Gornji Ugar, odjel 143,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092205, Lokalitet: Mikanovo Br. (Stari Majdan),


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija na verfenskim pješčarima i glincima istočne i jugoistočne Bosne. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021228, Lokalitet: Ferhatlije-Pazarić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021847, Lokalitet: između Tarčina i Lepenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021749, Lokalitet: Pazarić-Tarčin,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10082971, Lokalitet: Trebević, gaj na Hridu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083114, Lokalitet: Trebević, Mojmilo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083250, Lokalitet: Trebević, Mojmilo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083204, Lokalitet: Trebević, Švrakino selo, Mojmilo,


Stefanović, V.. 1968. Fitocenoza cera (Orno-Quercetum cerris ass. n.) i njeno biljnogeografsko mjesto u vegetaciji zapadne Bosne i šireg područja Dinarida. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu 7: 219-227

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022799, Lokalitet: Čučevo brdo GJ Vrtoče-Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022700, Lokalitet: GJ Grmeč-Petrovac odjel 104, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022946, Lokalitet: GJ Klekovača-Drinić odjel 7, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022641, Lokalitet: GJ Klekovača-Drinić, odjel 109, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022669, Lokalitet: iznad Obradovića (Krnjeuša) odjel 43/47, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023121, Lokalitet: Pasjak kod Drvara,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036460, Lokalitet: BK GJ Glinica, odjel 28, Kulenovac kod Vrnograča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036421, Lokalitet: BK, Cazin, GJ Gomila, o. 28, Kulenovac kod Vrnogra,