Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Amphibian Species of the World 6.1]

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Amphibia Red: Anura Familija: Ranidae Rod: Pelophylax

Taksonomski izvor: Amphibian Species of the World 6.1

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 41

Catalogue of Life ID: 7161342

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Rana grafi Crochet, Dubois, Ohler & Tunner, 1995 ,  Rana ridibunda Pallas, 1771
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u RS: Nema

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o staništima EU: V

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0