Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Amphibian Species of the World 6.1]

Proteus anguinus Laurenti, 1768

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Amphibia Red: Caudata Familija: Proteidae Rod: Proteus

Taksonomski izvor: Amphibian Species of the World 6.1

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 43

Catalogue of Life ID: 7161418

Proteus anguinus Laurenti, 1768 u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
Čovječja ribica
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: EN

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: EN

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Z

Status zaštite u RS: SZ

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o staništima EU: II*, IV

Bernska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0