Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [HBW and BirdLife Taxonomic Checklist v5]

Cygnus olor (Gmelin, 1789)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Aves Red: Anseriformes Familija: Anatidae Podfamilija: Anserinae Tribus: Cygnini Rod: Cygnus

Taksonomski izvor: del Hoyo, J., Collar, N.J., Christie, D.A., Elliott, A. and Fishpool, L.D.C. 2014. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-passerines. Lynx Edicions and BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 373

Catalogue of Life ID: 35517278

Cygnus olor (Gmelin, 1789) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
Crvenokljuni labud
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: VU (gnjezdarice)

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Srbije: NA (gnijezdeća populacija); LC (negnijezdeća populacija)

Crvena lista Hrvatske: LC (gnijezdeća populacija); NA (zimujuća populacija)

Uzrok ugroženosti: A4, A5, A6, A7, C1, C3, C4, C5, C6, D3, E1, E2, F2, F6, F7, G1, K2

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: TZ

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o pticama EU: IIB

Bernska konvencija: III

Bonska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0