Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [HBW and BirdLife Taxonomic Checklist v5]

Clanga pomarina (C.L.Brehm, 1831)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Aves Red: Accipitriformes Familija: Accipitridae Podfamilija: Accipitrinae Tribus: Accipitrini Rod: Clanga

Taksonomski izvor: del Hoyo, J., Collar, N.J., Christie, D.A., Elliott, A. and Fishpool, L.D.C. 2014. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-passerines. Lynx Edicions and BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 530

Clanga pomarina (C.L.Brehm, 1831) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
Orao kliktaš
SINONIMI:
Aquila pomarina C.L.Brehm, 1831
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: CR (gnjezdarice)

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Srbije: CR (gnijezdeća populacija); VU (negnijezdeća populacija)

Crvena lista Hrvatske: EN (gnijezdeća populacija)

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: SZ

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: TZ

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o pticama EU: I

Bernska konvencija: III

CITES: II

Bonska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0