Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [HBW and BirdLife Taxonomic Checklist v5]

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Aves Red: Accipitriformes Familija: Accipitridae Podfamilija: Accipitrinae Tribus: Accipitrini Rod: Haliaeetus

Taksonomski izvor: del Hoyo, J., Collar, N.J., Christie, D.A., Elliott, A. and Fishpool, L.D.C. 2014. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-passerines. Lynx Edicions and BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 543

Catalogue of Life ID: 35517642

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
Bjelorepan
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: EN (negnjezdarice)

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Srbije: NT (gnijezdeća populacija); NT (negnijezdeća populacija)

Crvena lista Hrvatske: VU (gnijezdeća populacija)

Uzrok ugroženosti: Isti kao na globalnom nivou.

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: TZ

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o pticama EU: I

Bernska konvencija: III

CITES: I

Bonska konvencija: I; II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0