MODUL UGROŽENE VRSTE FBIH

Modul Ugrožene vrste Federacije BiH predstavlja modul ISZPFBiH, koji sadrži popis vrsta/podvrsta čiji je dugoročni opstanak u opasnosti ili su rijetke, te koje su kao takve uvrštene u Crvenu listu ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 7/14).

Modul sadrži taksonomske podatke o vrsti, kategoriji ugroženosti u FBiH i RS-u, regiji (Srbiji i Hrvatskoj), kao i kategorije ugroženosti na globalnom nivou (Globalna i Evropska IUCN crvena lista).

U narednom periodu je u planu da se u Modul dodaju i podaci o faktorima ugrožavanja, kao i prijedlozi mjera za zaštitu same vrste/podvrste.