Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Cyprinidae Rod: Alburnoides

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 129

Catalogue of Life ID: 42896269

Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
dvoprugasta uklija, pliska
SINONIMI:
Abramis bipunctatus (Bloch, 1782) ,  Alburnoides bipunctatus infrasp. smyrnaea Pellegrin, 1927 ,  Alburnoides bipunctatus infrasp. tzanevi Chichkoff, 1933 ,  Alburnoides tzanevi Chichkoff, 1933 ,  Alburnus bipunctatus (Bloch, 1782) ,  Aspius bipunctatus (Bloch, 1782) ,  Cyprinus annoni Walbaum, 1792 ,  Cyprinus bipunctatus Bloch, 1782 ,  Cyprinus blockii Nau, 1787 ,  Cyprinus gronovii Bloch & Schneider, 1801 ,  Cyprinus punctatus Shaw, 1804 ,  Cyprinus riemling Hermann, 1804 ,  Cyprinus sanderi Bloch & Schneider, 1801 ,  Cyprinus spirlin Lacepède, 1803 ,  Cyprinus tinca infrasp. notha Walbaum, 1792 ,  Leuciscus baldneri Valenciennes, 1844 ,  Leuciscus bipunctatus (Bloch, 1782) ,  Spirlinus bipunctatus (Bloch, 1782)
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: LC

Uzrok ugroženosti: Zagađenje i eutrofikacija vode; kanalisanje vodotoka; alohtone vrste

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Z

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0