Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Alburnus albidus (Costa, 1838)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Cyprinidae Rod: Alburnus

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 130

Catalogue of Life ID: 42902403

Alburnus albidus (Costa, 1838) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Alburnus alburnus infrasp. albidus (Costa, 1838) ,  Leuciscus albidus Costa, 1838 ,  Leuciscus cordilla Valenciennes, 1844 ,  Leuciscus vulturius Costa, 1838
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: VU

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0