Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Cyprinidae Rod: Alburnus

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 132

Catalogue of Life ID: 42905446

Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
bucov, velika pliska
SINONIMI:
Alburnus chalcoides infrasp. aralensis Berg, 1923 ,  Alburnus chalcoides infrasp. sapancae Battalgil, 1941 ,  Alburnus latissimus Kamensky, 1901 ,  Alburnus longissimus Warpachowski, 1892 ,  Chalcalburnus calcoides (Güldenstädt, 1772) ,  Chalcalburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) ,  Chalcalburnus chalcoides infrasp. aralensis (Berg, 1923) ,  Chalcalburnus chalcoides infrasp. chalcoides (Güldenstädt, 1772) ,  Chalcalburnus chalcoides infrasp. iranicus Svetovidov, 1945 ,  Chalcalburnus chalcoides infrasp. macedonicus Stephanidis, 1971 ,  Chalcalburnus chalcoides infrasp. mento (Agassiz, 1832) ,  Cyprinus chalcoides Güldenstädt, 1772 ,  Cyprinus clupeoides Pallas, 1776 ,  Leuciscus albuloides Valenciennes, 1844
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: VU

Uzrok ugroženosti: Zagađenje vode; regulacija vodotoka

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: P

Status zaštite u RS: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: P

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0