Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Alosa agone (Scopoli, 1786)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Clupeiformes Familija: Clupeidae Rod: Alosa

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 134

Catalogue of Life ID: 42903220

Alosa agone (Scopoli, 1786) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Alosa fallax infrasp. lacustris Fatio, 1890 ,  Alosa finta (Cuvier, 1829) ,  Alosa finta infrasp. gracilis Regan, 1916 ,  Alosa finta infrasp. lacustris Fatio, 1890 ,  Alosa lacustris infrasp. benacensis Barbieri, 1907 ,  Alosa lacustris infrasp. ceresioverbana Barbieri, 1907 ,  Alosa lacustris infrasp. lariana Barbieri, 1907 ,  Alosa lacustrus infrasp. benacensis Barbieri, 1907 ,  Clupea alosa infrasp. major Pollini, 1816 ,  Clupea alosa infrasp. minor Pollini, 1816 ,  Clupea alosa infrasp. parvula Pollini, 1816 ,  Clupea finta Cuvier, 1829 ,  Cyprinus agone Scopoli, 1786
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: DD

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II, V

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0