Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Siluriformes Familija: Ictaluridae Rod: Ameiurus

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 136

Catalogue of Life ID: 42895798

Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Ameirus nebulosus (Lesueur, 1819) ,  Ameiurus lacustris (Walbaum, 1792) ,  Ameiurus nebulosus infrasp. marmoratus (Holbrook, 1855) ,  Ameiurus vulgaris (Thompson, 1842) ,  Amiurus nebulosus (Lesueur, 1819) ,  Amiurus vulgaris (Thompson, 1842) ,  Ictalurus nebucosus (Lesueur, 1819) ,  Ictalurus nebulosus (Lesueur, 1819) ,  Ictalurus nebulosus infrasp. marmoratus (Holbrook, 1855) ,  Ictalurus nebulosus infrasp. nebulosus (Lesueur, 1819) ,  Ictalurus nebulosus infrasp. pannonicus Harka & Pinter, 1990 ,  Pimelodus atrarius DeKay, 1842 ,  Pimelodus felis Agassiz, 1850 ,  Pimelodus marmoratus Holbrook, 1855 ,  Pimelodus nebulosus Lesueur, 1819 ,  Pimelodus vulgaris Thompson, 1842 ,  Silurus coenosus Richardson, 1836 ,  Silurus nigrescens Lesueur, 1819
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0