Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Anguilliformes Familija: Anguillidae Rod: Anguilla

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 137

Catalogue of Life ID: 42894990

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
jegulja
SINONIMI:
Angill angill (Linnaeus, 1758) ,  Anguilla acutirostris Risso, 1827 ,  Anguilla aegyptiaca Kaup, 1856 ,  Anguilla altirostris Kaup, 1856 ,  Anguilla ancidda Kaup, 1856 ,  Anguilla anguilla infrasp. oxycephala De la Pylaie, 1835 ,  Anguilla anguilla var. macrocephala De la Pylaie, 1835 ,  Anguilla anguilla var. mucrocephala De la Pylaie, 1835 ,  Anguilla anguilla var. ornithorhyncha De la Pylaie, 1835 ,  Anguilla anguillai (Linnaeus, 1758) ,  Anguilla anguillia (Linnaeus, 1758) ,  Anguilla bibroni Kaup, 1856 ,  Anguilla brevirostris Cisternas, 1877 ,  Anguilla callensis Guichenot, 1850 ,  Anguilla canariensis Valenciennes, 1843 ,  Anguilla capitone Kaup, 1856 ,  Anguilla cloacina Bonaparte, 1846 ,  Anguilla cuvieri Kaup, 1856 ,  Anguilla eurystoma Heckel & Kner, 1858 ,  Anguilla fluviatilis Anslijn, 1828 ,  Anguilla fluviatilis Gistel, 1848 ,  Anguilla fluviatilis Heckel & Kner, 1858 ,  Anguilla hibernica Couch, 1865 ,  Anguilla kieneri Kaup, 1856 ,  Anguilla latirostris Risso, 1827 ,  Anguilla linnei Malm, 1877 ,  Anguilla marginata Kaup, 1856 ,  Anguilla marina (Nardo, 1847) ,  Anguilla mediorostris Risso, 1827 ,  Anguilla melanochir Kaup, 1856 ,  Anguilla microptera Kaup, 1856 ,  Anguilla migratoria Krøyer, 1846 ,  Anguilla morena Kaup, 1856 ,  Anguilla nilotica Heckel, 1846 ,  Anguilla nilotica Kaup, 1857 ,  Anguilla oblongirostris Blanchard, 1866 ,  Anguilla platycephala Kaup, 1856 ,  Anguilla platyrhynchus Costa, 1850 ,  Anguilla savignyi Kaup, 1856 ,  Anguilla septembrina Bonaparte, 1846 ,  Anguilla vulgaris infrasp. fluviatilis Rafinesque, 1810 ,  Anguilla vulgaris infrasp. lacustus Rafinesque, 1810 ,  Anguilla vulgaris infrasp. macrocephala De la Pylaie, 1835 ,  Anguilla vulgaris infrasp. marina Rafinesque, 1810 ,  Anguilla vulgaris infrasp. ornithorhincha De la Pylaie, 1835 ,  Anguilla vulgaris infrasp. platyura De la Pylaie, 1835 ,  Anguilla vulgaris Rafinesque, 1810 ,  Anguilla vulgaris Shaw, 1803 ,  Leptocephalus brevirostris Kaup, 1856 ,  Muraena anguilla Linnaeus, 1758 ,  Muraena anguilla infrasp. maculata Chiereghini, 1872 ,  Muraena anguilla infrasp. marina Nardo, 1847 ,  Muraena oxyrhina Ekström, 1831 ,  Muraena platyrhina Ekström, 1831
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): CR

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): CR

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: Nema

Uzrok ugroženosti: Pregrađivanje vodotoka (onemogućavanje migracija); zagađenje vode

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

CITES: II

Bonska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0