Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Ballerus sapa (Pallas, 1814)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Cyprinidae Rod: Ballerus

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 142

Catalogue of Life ID: 42911594

Ballerus sapa (Pallas, 1814) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
crnooka deverika
SINONIMI:
Abramis balleropsis Agassiz, 1835 ,  Abramis sapa (Pallas, 1814) ,  Abramis sapa infrasp. aralensis Tiapkin, 1939 ,  Abramis sapa infrasp. bergi Belyaeff, 1929 ,  Abramis schreibersii Heckel, 1837 ,  Cyprinus cleveza Pallas, 1814 ,  Cyprinus kleweza Güldenstädt, 1791 ,  Cyprinus sapa Pallas, 1814
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: Nema

Uzrok ugroženosti: Regulacija i pregrađivanje vodotoka; zagađenje vode

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Z

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0