Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Nemacheilidae Rod: Barbatula

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 143

Catalogue of Life ID: 42903824

Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Barbatula barbatula infrasp. caucasica (Berg, 1898) ,  Barbatula barbatulus (Linnaeus, 1758) ,  Barbatula oreas (Jordan & Fowler, 1903) ,  Cobitis barbatula Linnaeus, 1758 ,  Cobitis barbatula infrasp. parisiensis De la Pylaie, 1835 ,  Cobitis barbatula infrasp. pictava De la Pylaie, 1835 ,  Cobitis barbatula infrasp. pironae Nardo, 1866 ,  Cobitis furstenbergii Bonaparte, 1846 ,  Cobitis variabilis Günther, 1868 ,  Nemacheilus barbatulus (Linnaeus, 1758) ,  Nemacheilus barbatulus infrasp. barbatulus (Linnaeus, 1758) ,  Nemacheilus barbatulus infrasp. erythrinna Berg, 1933 ,  Nemacheilus barbatulus f. anglicana Băcescu-Meşter, 1967 ,  Nemacheilus barbatulus f. blackiana Băcescu-Meşter, 1967 ,  Nemacheilus barbatulus var. caucasicus Berg, 1898 ,  Nemacheilus sibiricus Gratzianov, 1907 ,  Nemachilus barbatulus (Linnaeus, 1758) ,  Nemachilus barbatulus var. caucasicus Berg, 1898 ,  Nemachilus barbatulus infrasp. vardarensis Karaman, 1928 ,  Noemacheilus barbatulus (Linnaeus, 1758) ,  Noemacheilus barbatulus f. hispanica Băcescu-Meşter, 1967 ,  Noemacheilus barbulatus (Linnaeus, 1758) ,  Orthrias barbatulus (Linnaeus, 1758) ,  Orthrias oreas Jordan & Fowler, 1903
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0