Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Barbus barbus (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Cyprinidae Rod: Barbus

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 145

Catalogue of Life ID: 42896157

Barbus barbus (Linnaeus, 1758) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
mrena
SINONIMI:
Barbus barbus infrasp. barbus (Linnaeus, 1758) ,  Barbus barbus infrasp. borysthenicus Dybowski, 1862 ,  Barbus barbus infrasp. gallicus Karaman, 1971 ,  Barbus communis Nordmann, 1840 ,  Barbus communis Perty, 1832 ,  Barbus fluviatilis infrasp. alba Krauss, 1882 ,  Barbus fluviatilis infrasp. aurata Fatio, 1882 ,  Barbus fluviatilis infrasp. aurata Veesenmayer, 1884 ,  Barbus fluviatilis Fitzinger, 1832 ,  Barbus fluviatilis infrasp. tyrasensis Dybowski, 1862 ,  Barbus mayori Valenciennes, 1842 ,  Barbus microphthalmus Bonaparte, 1846 ,  Barbus microphthalmus Sauvage, 1879 ,  Barbus vulgaris Fleming, 1828 ,  Cyprinus barba Linnaeus, 1758 ,  Cyprinus barbus Linnaeus, 1758
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: P

Status zaštite u RS: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: P

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: V

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0