Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Carassius carassius (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Cyprinidae Rod: Carassius

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 149

Catalogue of Life ID: 42895065

Carassius carassius (Linnaeus, 1758) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
karaš, zlatni karaš
SINONIMI:
Carassius carassius infrasp. carassius (Linnaeus, 1758) ,  Carassius carassius infrasp. jacuticus Kirillov, 1956 ,  Carassius charax (Lesniewski, 1837) ,  Carassius gibelio infrasp. minutus (Kessler, 1856) ,  Carassius humilis Heckel, 1837 ,  Carassius linnaei Bonaparte, 1845 ,  Carassius linnei infrasp. lacustrus Malm, 1877 ,  Carassius linnei Malm, 1877 ,  Carassius linnei infrasp. piscinarum Malm, 1877 ,  Carassius moles Nordmann, 1840 ,  Carassius oblongus Heckel & Kner, 1858 ,  Carassius vulgaris infrasp. gibbosus Walecki, 1863 ,  Carassius vulgaris Nordmann, 1840 ,  Carassius vulgaris infrasp. subventrosus Walecki, 1863 ,  Cyprinus carassius Linnaeus, 1758 ,  Cyprinus charax Lesniewski, 1837 ,  Cyprinus gibelio infrasp. minutus Kessler, 1856 ,  Cyprinus moles Agassiz, 1835 ,  Cyprinus moles Selys-Longchamps, 1842 ,  Cyprinus moles Valenciennes, 1842
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: VU

Uzrok ugroženosti: Alohtone vrste (naročito babuška); nestajanje močvarnih i plavnih staništa

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0