Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Chondrostoma phoxinus Heckel, 1843

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Cyprinidae Rod: Chondrostoma

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 157

Catalogue of Life ID: 42902434

Chondrostoma phoxinus Heckel, 1843 u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
podbila
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: CR

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): EN

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): EN

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: CR

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: SZ

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0