Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Cobitis elongata Heckel & Kner, 1858

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Cobitidae Rod: Cobitis

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 158

Catalogue of Life ID: 42902639

Cobitis elongata Heckel & Kner, 1858 u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
vijun, vijunica, veliki vijun
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: VU

Uzrok ugroženosti: Zagađenje vode; regulacija vodotoka

Endemizam: Endem dunavskog sliva

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Z

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0