Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Cobitis narentana Karaman, 1928

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Cobitidae Rod: Cobitis

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 160

Catalogue of Life ID: 42910593

Cobitis narentana Karaman, 1928 u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
neretvanski vijun
SINONIMI:
Cobitis taenia infrasp. narentana Karaman, 1928
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: VU

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: VU

Uzrok ugroženosti: Zagađenje vode; regulacija vodotoka; eksploatacija pijeska; alohtone vrste

Endemizam: Endem jadranskog sliva

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0