Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Cottus gobio Linnaeus, 1758

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Scorpaeniformes Familija: Cottidae Rod: Cottus

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 161

Catalogue of Life ID: 42897576

Cottus gobio Linnaeus, 1758 u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
peš
SINONIMI:
Cottus affinis Heckel, 1837 ,  Cottus ferrugineus Bonaparte, 1846 ,  Cottus ferrugineus Heckel & Kner, 1858 ,  Cottus gobio infrasp. gobio Linnaeus, 1758 ,  Cottus gobio infrasp. jakartensis Berg, 1916 ,  Cottus gobio infrasp. jaxartensis Berg, 1916 ,  Cottus gobio infrasp. macrostomus Jeitteles, 1863 ,  Cottus gobio infrasp. pellegrini Băcescu & Băcescu-Meşter, 1964 ,  Cottus gobio infrasp. pellegrini Vladykov, 1931 ,  Cottus gobio infrasp. roseus Odenwall, 1927
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0