Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Cyprinidae Rod: Ctenopharyngodon

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 162

Catalogue of Life ID: 42895009

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
bijeli amur
SINONIMI:
Ctenopharingodon idella (Valenciennes, 1844) ,  Ctenopharingodon idellus (Valenciennes, 1844) ,  Ctenopharygodon idella (Valenciennes, 1844) ,  Ctenopharyngodon idellos (Valenciennes, 1844) ,  Ctenopharyngodon idellus (Valenciennes, 1844) ,  Ctenopharyngodon laticeps Steindachner, 1866 ,  Leuciscus idella Valenciennes, 1844 ,  Leuciscus idellus Valenciennes, 1844 ,  Leuciscus tschiliensis Basilewsky, 1855 ,  Pristiodon siemionovii Dybowski, 1877 ,  Sarcocheilichthys teretiusculus Kner, 1867
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: DD

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: P

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0