Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Cyprinidae Rod: Cyprinus

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 163

Catalogue of Life ID: 42897971

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
šaran, krap
SINONIMI:
Carpio carpio infrasp. gibbosus (Kessler, 1856) ,  Carpio vulgaris Rapp, 1854 ,  Cyprinus acuminatus Heckel & Kner, 1858 ,  Cyprinus alepidotus Bloch, 1784 ,  Cyprinus angulatus Heckel, 1843 ,  Cyprinus atrovirens Richardson, 1846 ,  Cyprinus bithynicus Richardson, 1857 ,  Cyprinus carpio infrasp. anatolicus Hankó, 1925 ,  Cyprinus carpio infrasp. aralensis Spiczakow, 1935 ,  Cyprinus carpio infrasp. brevicirri Misik, 1958 ,  Cyprinus carpio infrasp. carpio Linnaeus, 1758 ,  Cyprinus carpio infrasp. caspicus Walbaum, 1792 ,  Cyprinus carpio infrasp. communis Anonymous ,  Cyprinus carpio infrasp. elongatus Walecki, 1863 ,  Cyprinus carpio infrasp. fluviatilis Pravdin, 1945 ,  Cyprinus carpio infrasp. haematopterus Martens, 1876 ,  Cyprinus carpio infrasp. lacustris Fitzinger, 1832 ,  Cyprinus carpio infrasp. longicirri Misik, 1958 ,  Cyprinus carpio infrasp. monstrosus Walecki, 1863 ,  Cyprinus carpio infrasp. oblongus Antipa, 1909 ,  Cyprinus carpio infrasp. specularis Lacepède, 1803 ,  Cyprinus carpio var. gibbosus Kessler, 1856 ,  Cyprinus carpio var. haematopterus Martens, 1876 ,  Cyprinus chinensis Basilewsky, 1855 ,  Cyprinus cirrosus Schaeffer, 1760 ,  Cyprinus conirostris Temminck & Schlegel, 1846 ,  Cyprinus coriaceus Lacepède, 1803 ,  Cyprinus elatus Bonaparte, 1836 ,  Cyprinus festetitsii Bonaparte, 1845 ,  Cyprinus hungaricus Heckel, 1837 ,  Cyprinus macrolepidotus Hartmann, 1827 ,  Cyprinus macrolepidotus Meidinger, 1794 ,  Cyprinus mahuensis Liu & Ding, 1982 ,  Cyprinus melanotus Temminck & Schlegel, 1846 ,  Cyprinus nordmannii Valenciennes, 1842 ,  Cyprinus nudus Bloch, 1784 ,  Cyprinus regina Bonaparte, 1836 ,  Cyprinus regius Nau, 1791 ,  Cyprinus rex Walbaum, 1792 ,  Cyprinus rexcyprinorum Bloch, 1782 ,  Cyprinus rondeletii Shaw, 1802 ,  Cyprinus specularis Lacepède, 1803 ,  Cyprinus thermalis Heckel, 1843 ,  Cyprinus tossicole Elera, 1895 ,  Cyprinus viridescens Lacepède, 1803 ,  Cyprinus vittatus Valenciennes, 1842
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: EN

Uzrok ugroženosti: Narušavanje genetičke strukture (ukrštanje sa ribnjačkim formama); nestanak prirodnih mrijestilišta (poplavna područja); unos alohtonih vrsta (naročito babuške)

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Р, L

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: Р, L

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0