Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Lota lota (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Gadiformes Familija: Lotidae Rod: Lota

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 190

Catalogue of Life ID: 42894349

Lota lota (Linnaeus, 1758) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
manić
SINONIMI:
Enchelyopus lota (Linnaeus, 1758) ,  Gadus compressus Lesueur, 1817 ,  Gadus lacustris Walbaum, 1792 ,  Gadus lota Linnaeus, 1758 ,  Gadus maculosa Lesueur, 1817 ,  Gadus maculosus Lesueur, 1817 ,  Lota brosmiana Storer, 1842 ,  Lota brosmina Storer, 1842 ,  Lota communis Rapp, 1854 ,  Lota compressa (Lesueur, 1817) ,  Lota fluviatilis Perty, 1832 ,  Lota inornata DeKay, 1842 ,  Lota linnei Malm, 1877 ,  Lota lota infrasp. asiatica Kirillov, 1972 ,  Lota lota infrasp. kamensis Markun, 1936 ,  Lota lota infrasp. lacustris (Walbaum, 1792) ,  Lota lota infrasp. leptura Hubbs & Schultz, 1941 ,  Lota lota infrasp. lota (Linnaeus, 1758) ,  Lota lota infrasp. maculosa (Lesueur, 1817) ,  Lota lota infrasp. onegensis Mel'yantsev, 1948 ,  Lota maculosa (Lesueur, 1817) ,  Lota marmorata Koch, 1840 ,  Lota vulgaris Fitzinger, 1832 ,  Lota vulgaris infrasp. obensis Anikin, 1902 ,  Molva lota (Linnaeus, 1758) ,  Molva maculosa (Lesueur, 1817)
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: VU

Uzrok ugroženosti: Regulacija vodotoka; zagađenje vode; prekomjeran izlov; alohtone vrste

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: P

Status zaštite u RS: Z

Zaštićena lovostajem u RS: P

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0