Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Cyprinidae Rod: Pelecus

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 195

Catalogue of Life ID: 42895084

Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
sabljarka
SINONIMI:
Clupea ziga Wulff, 1765 ,  Cyprinus cultratus Linnaeus, 1758 ,  Salmo microps Hardin, 1862
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: DD

Uzrok ugroženosti: Zagađenje vode; regulacija i pregrađivanje vodotoka

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Z

Zaštićena lovostajem u RS: P

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II, V

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0