Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Perca fluviatilis Linnaeus, 1758

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Perciformes Familija: Percidae Rod: Perca

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 196

Catalogue of Life ID: 42897900

Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Perca fluviatilis infrasp. aurea Smitt, 1893 ,  Perca fluviatilis infrasp. gibba Smitt, 1893 ,  Perca fluviatilis infrasp. gracilis Pokrovsky, 1951 ,  Perca fluviatilis infrasp. intermedius Svetovidov & Dorofeeva, 1963 ,  Perca fluviatilis infrasp. macedonica Karaman, 1924 ,  Perca fluviatilis infrasp. maculata Smitt, 1893 ,  Perca fluviatilis infrasp. nigrescens Heckel, 1837 ,  Perca fluviatilis infrasp. phragmiteti Berg, 1933 ,  Perca fluviatilis infrasp. zaissanica Dianov, 1955 ,  Perca fluviatilus Linnaeus, 1758 ,  Perca helvetica Gronow, 1854 ,  Perca italica Cuvier, 1828 ,  Perca vulgaris infrasp. aurata Fitzinger, 1832 ,  Perca vulgaris Fitzinger, 1832 ,  Perca vulgaris Schaeffer, 1761 ,  Perca vulgaris Schrank, 1792
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0