Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Petromyzon marinus Linnaeus, 1758

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Cephalaspidomorphi Red: Petromyzontiformes Familija: Petromyzontidae Rod: Petromyzon

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 197

Catalogue of Life ID: 42898200

Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Ammocoetes bicolor Lesueur, 1818 ,  Batymyzon bairdii (Gill, 1883) ,  Lampetra marina (Linnaeus, 1758) ,  Oceanomyzon wilsoni Fowler, 1908 ,  Petromyzon adriaticus Nardo, 1847 ,  Petromyzon americanus Lesueur, 1818 ,  Petromyzon bairdii Gill, 1883 ,  Petromyzon lampetra Pallas, 1814 ,  Petromyzon maculosus Gronow, 1854 ,  Petromyzon marinus infrasp. dorsatus Wilder, 1883 ,  Petromyzon marinus infrasp. unicolor Gage, 1928 ,  Petromyzon maximus Cuvier, 1816 ,  Petromyzon nigricans Lesueur, 1818 ,  Petromyzon ruber Lacepède, 1800
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: DD

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: DD

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0