Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Pleuronectiformes Familija: Pleuronectidae Rod: Platichthys

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 200

Catalogue of Life ID: 42891446

Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Flesus vulgaris Moreau, 1881 ,  Platessa carnaria Brown, 1830 ,  Platessa flesus var. marmorata Nordmann, 1840 ,  Platessa glabra Rathke, 1837 ,  Platichthys flesus infrasp. bogdanovi (Sandeberg, 1878) ,  Platichthys flesus infrasp. flesus (Linnaeus, 1758) ,  Platichthys flesus infrasp. italicus (Günther, 1862) ,  Platichthys flesus infrasp. luscus (Pallas, 1814) ,  Platichthys flesus infrasp. trachurus (Duncker, 1892) ,  Platichthys flesus var. marmorata (Nordmann, 1840) ,  Platichthys luscus (Pallas, 1814) ,  Pleuronectes bogdanovii Sandeberg, 1878 ,  Pleuronectes flesoides Pontoppidan, 1766 ,  Pleuronectes flesus infrasp. baltica Suvorov, 1925 ,  Pleuronectes flesus infrasp. caninensis Suvorov, 1929 ,  Pleuronectes flesus infrasp. leiurus Duncker, 1892 ,  Pleuronectes flesus Linnaeus, 1758 ,  Pleuronectes flesus infrasp. luscus Pallas, 1814 ,  Pleuronectes flesus infrasp. septentrionalis Berg, 1932 ,  Pleuronectes flesus infrasp. septentrionalis Surorov, 1925 ,  Pleuronectes flesus infrasp. trachurus Duncker, 1892 ,  Pleuronectes italicus Günther, 1862 ,  Pleuronectes luscus Pallas, 1814 ,  Pleuronectes passer Linnaeus, 1758 ,  Pleuronectes roseus Shaw, 1796
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0