Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Rhodeus sericeus (Pallas, 1776)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Cyprinidae Rod: Rhodeus

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 208

Catalogue of Life ID: 42895340

Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
gavčica
SINONIMI:
Cyprinus sericeus Pallas, 1776 ,  Rhodeus amarus infrasp. sericeus (Pallas, 1776) ,  Rhodeus mantschuricus Mori, 1934 ,  Rhodeus sericeus infrasp. sericeus (Pallas, 1776) ,  Rhodeus sericeus infrasp. sinensis Günther, 1868
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0