Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Romanogobio albipinnatus (Lukasch, 1933)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Cyprinidae Rod: Romanogobio

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 209

Catalogue of Life ID: 42903816

Romanogobio albipinnatus (Lukasch, 1933) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Gobio albipinnatus Lukasch, 1933
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: DD

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: DD

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0