Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Romanogobio kesslerii (Dybowski, 1862)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Cyprinidae Rod: Romanogobio

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 210

Catalogue of Life ID: 42909674

Romanogobio kesslerii (Dybowski, 1862) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
istočna govedarka, Keslerova krkuša
SINONIMI:
Gobio kessleri Dybowski, 1862 ,  Gobio kessleri infrasp. kessleri Dybowski, 1862 ,  Gobio kesslerii Dybowski, 1862 ,  Gobio persa infrasp. carpathorossicus Vladykov, 1931 ,  Gobio similis Chichkoff, 1929 ,  Gobio uranoscopus infrasp. carpathorossicus Vladykov, 1925 ,  Romanogobio kessleri (Dybowski, 1862)
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: EN

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: NT

Uzrok ugroženosti: Zagađenje vode; regulacija i pregrađivanje vodotoka

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Z

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0