Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Romanogobio uranoscopus (Agassiz, 1828)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Cyprinidae Rod: Romanogobio

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 211

Catalogue of Life ID: 42910107

Romanogobio uranoscopus (Agassiz, 1828) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
tankorepa krkuša
SINONIMI:
Cyprinus uranoscopus Agassiz, 1828 ,  Gobio frici Vladykov, 1925 ,  Gobio uranoscopus (Agassiz, 1828) ,  Gobio uranoscopus infrasp. frici Vladykov, 1925 ,  Gobio uranoscopus infrasp. uranoscopus (Agassiz, 1828)
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: EN

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: NT

Uzrok ugroženosti: Zagađenje vode; regulacija i pregrađivanje vodotoka

Endemizam: Endem dunavskog sliva

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Z

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0