Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Cobitidae Rod: Sabanejewia

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 216

Catalogue of Life ID: 42903535

Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
zlatni vijun
SINONIMI:
Cobitis aurata infrasp. balcanica Karaman, 1922 ,  Cobitis aurata infrasp. bosniaca Karaman, 1963 ,  Cobitis aurata infrasp. radnensis Bănărescu, Müller & Nalbant, 1960 ,  Cobitis balcanica Karaman, 1922 ,  Cobitis montana Vladykov, 1925 ,  Sabanejewia aurata infrasp. balcanica (Karaman, 1922) ,  Sabanejewia aurata infrasp. doiranica Economidis & Nalbant, 1996 ,  Sabanejewia aurata infrasp. kubanica Vasil'eva & Vasil'ev, 1988 ,  Sabanejewia aurata infrasp. thrakica Economidis & Nalbant, 1996
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: DD

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: VU

Uzrok ugroženosti: Zagađenje vode; regulacija vodotoka

Endemizam: Endem Balkana

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Z

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0