Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Perciformes Familija: Percidae Rod: Sander

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 224

Catalogue of Life ID: 42903192

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
smuđ
SINONIMI:
Centropomus sandat Lacepède, 1802 ,  Lucioperca linnei Malm, 1877 ,  Lucioperca lucioperca (Linnaeus, 1758) ,  Lucioperca sandra Cuvier, 1828 ,  Perca lucioperca Linnaeus, 1758 ,  Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) ,  Stizostedion luciperca (Linnaeus, 1758) ,  Stizostedium lucioperca (Linnaeus, 1758)
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Р, L

Status zaštite u RS: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: Р, L

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0