Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Cyprinidae Rod: Scardinius

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 227

Catalogue of Life ID: 42894803

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Cyprinus caeruleus (Yarrell, 1837) ,  Cyprinus compressus Hollberg, 1822 ,  Cyprinus erythrophthalmus Linnaeus, 1758 ,  Cyprinus erythrops Pallas, 1814 ,  Cyprinus fuscus Vallot, 1837 ,  Cyprinus scardula Nardo, 1827 ,  Leuciscus apollonitis Richardson, 1857 ,  Leuciscus caeruleus Yarrell, 1837 ,  Leuciscus erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) ,  Scardinius crocophthalmus Walecki, 1863 ,  Scardinius erithrophthalmus (Linnaeus, 1758) ,  Scardinius eruthrophthalmus (Linnaeus, 1758) ,  Scardinius erythrophtalmus (Linnaeus, 1758) ,  Scardinius erythrophthalmus infrasp. achrus Stephanidis, 1950 ,  Scardinius erythrophthalmus infrasp. racovitzai Müller, 1958 ,  Scardinius erythrophthalmus infrasp. rutiloides Vladykov, 1931 ,  Scardinius erythrophthalmus var. dojranensis Karan, 1924 ,  Scardinius macrophthalmus Heckel & Kner, 1858 ,  Scardinius platizza Heckel, 1845 ,  Scardinius scardafa infrasp. ohridana Vladykov & Petit, 1930
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0