Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Silurus glanis Linnaeus, 1758

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Siluriformes Familija: Siluridae Rod: Silurus

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 229

Catalogue of Life ID: 42891860

Silurus glanis Linnaeus, 1758 u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
som
SINONIMI:
Siluris glanis Linnaeus, 1758 ,  Silurus glanis infrasp. aralensis Kessler, 1872 ,  Silurus silurus Wulff, 1765
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Р, L

Status zaštite u RS: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: Р, L

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0