Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Zingel streber (Siebold, 1863)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Perciformes Familija: Percidae Rod: Zingel

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 243

Catalogue of Life ID: 42898293

Zingel streber (Siebold, 1863) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
mali vretenar, mali fratar, žuti čop
SINONIMI:
Asper verus Schaeffer, 1761 ,  Aspro streber Siebold, 1863
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: VU

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: VU

Uzrok ugroženosti: Zagađenje vode; regulacija vodotoka

Endemizam: Endem dunavskog sliva

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: P

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0