Podvrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Euro+Med]

Cynoglossum pustulatum subsp. parvifolium (Vis.) Sutorý

in Cas. Morav. Mus. Brne, Vedy Prír. 74: 170. 1989
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Asteranae Red: Boraginales Familija: Boraginaceae Juss. Rod: Cynoglossum L.

Taksonomski izvor: Valdés, B. (2011): Boraginaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 10661

Cynoglossum pustulatum subsp. parvifolium (Vis.) Sutorý u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Cynoglossum officinale var. parvifolium Vis. ,  Cynoglossum parvifolium (Vis.) Degen ,  Cynoglossum velebiticum K.Malý
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: VU

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u RS: Nema

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0