Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Euro+Med]

Petteria ramentacea (Sieber) C.Presl

in Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss. ser. 5, 3: 570. 1845
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Fabales Bromhead Familija: Fabaceae Lindl. Tribus: Genisteae Rod: Petteria C. Presl

Taksonomski izvor: ILDIS World Database of Legumes 2010. (copyright © ILDIS).

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 24639

Petteria ramentacea (Sieber) C.Presl u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
Tilovina, zanovijet
SINONIMI:
Cytisus ramentaceus Sieber
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: NT

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: Nema

Endemizam: EN

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Z

Status zaštite u RS: Z

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0