Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Euro+Med]

Sagittaria sagittifolia L.

Sp. Pl.: 993. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Lilianae Red: Alismatales Familija: Alismataceae Vent. Rod: Sagittaria L.

Taksonomski izvor: Uotila, P. (2009): Alismataceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 29901

Takson u EURO+MED: Sagittaria sagittifolia L.

Sagittaria sagittifolia L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
Strelica
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: VU

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u RS: SZ

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0